top he

מלגות

מלגות מטעם -  "בדרכן"

מידי שנה התוכנית ללימודי נשים ומגדר מקיימת סדרת הרצאות שכל הכנוסותיה מוקדשות למלגות לסטודנטימ/ות לתואר שני בתוכנית.
המלגות ניתנות מידי שנה לפי קריטריונים שונים ובכפוף להחלטת וועדת המ"א של התוכנית.


מדור מלגות

בניין בית הסטודנט, חדר 313 (קומה 3)

טל. 8288034, 8240669, 8240306, 8240330, פקס: 8249174

קבלת קהל בימי א'-ה', בין השעות 11:00-13:00

המדור עוסק בחלוקת מלגות הצטיינות אקדמית ובמלגות סיוע כלכלי לסטודנטים חדשים וותיקים הלומדים באוניברסיטת חיפה.

 

 


 

 

מבזקים


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK