top he

סילבוסים מקוצרים


קורסים תשפ"א סילבוסים מקוצרים

סמסטר א'

- תיאוריות פמיניסטיות ולחקר מגדר - קורס חובה - ד"ר שרון הלוי 
- כתיבה ומיומנויות אקדמיות - קורס חובה למסלול תזה - ד"ר עדי מורנו
- מדברות על כסף - קורס בחירה - ד"ר עדי מורנו
- ME TOO - קורס בחירה - ד"ר שרה כהן שבוט
- המשפחה החדשה: רבייה, הולדה והורות בראי המשפט - קורס בחירה - ד"ר מעיין סודאי
- נשים בתנועה: פרספקטיבות פמיניסטיות להגירה ופליטות - קורס בחירה - ד"ר רות פרסר
- תיאוריה קווירית - קורס בחירה - ד"ר רות פרסר
- לידה ממטאפורה לממשות ריאות פמיניסטיות - סמינר בחירה - ד"ר שרה כהן שבוט + ד"ר רות קרא יבניאל
- מין מגדר ומיניות בראי המשפט - סמינר בחירה - ד"ר מעיין סודאי
- מגדר בראי התרבות - סמינר בחירה - פרופ' עמליה סער

סמסטר ב'

- אימהות: דיון פמיניסטי - קורס בחירה - ד"ר שרה כהן שבוט
- שיטות מחקר בלימודי מגדר - קורס חובה - ד"ר עדי מורנו
- נשים, עיתונות, קולנוע ואינטרנט: מגדר במזה"ת - סמינר בחירה - ד"ר שרון מפציר
- נשיות גבריות ופסיכואנליזה - קורס בחירה - ד"ר חני ישראלי
- בגוף אני יודעת: דיון פמיניסטי בגוף וגופניות - סמינר ליבה חובה לשנה א' - ד"ר שרה כהן שבוטסמינר מחלקתי


 

מבזקים


נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב
הקליקו


להרשמה


אנחנו מתרגשות וגאות לברך את פרופ׳ ניצה בן דב על זכייתה בפרס ישראל לחקר הספרות. במחקריה פורצי הדרך היא התמקדה בין השאר ביצירותיהם של שי עגנון, עמוס עוז וא״ב יהושע ובשנים האחרונות עסקה גם במקומן של נשים ודמויות נשיות בספרות הישראלית. פרופ׳ בן דב ייסדה את התכנית ללימודי נשים ומגדר לפני כעשור יחד עם ד"ר שרון הלוי.