top he

חדר משלהן - הכנס הראשון למוסמכות התכנית ללימודי נשים ומגדר 8.3.2017

"חדר משלהן" - הכנס הראשון למוסמכות התכנית ללימודי נשים ומגדר, יתקיים ביום האישה הבינלאומי בתאריך 8.3.2017.

הכנס יתקיים במצפור רבין, בניין רבין ביום רביעי 8.3.2017 בין השעות 9:00 - 17:30.
בשעה 17:30 תתקיים פתיחת תערוכה ברחבת מוזיאון הכט.
מבזקים


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK