top he

תוכנית לימודים בינתחומית בלימודי נשים ומגדר

ראש התוכנית:  ד"ר שרה כהן שבוט 
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : ד"ר שרה כהן שבוט

מטרת הלימודים


התוכנית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר הינה בינתחומית ובעלת אוריינטציה מחקרית.  בתכנית הלימודים יודגשו לא רק החיבורים התיאורטיים שבין הדיסציפלינות השונות שהיוו את הרקע האקדמי של הסטודנטים/ות בלימודי תואר ראשון, לבין לימודי נשים ומגדר, אלא תכנית הלימודים המוצעת תקיף מגוון נושאים שמייצגים את העיסוק האקדמי בחקר נשים ומגדר.  בין הנושאים שיעמדו במרכז הדיון יהיו סוגיות של מיקום חברתי, שאלות של ייצוג, הדרה וכוח בספרות, באמנות ובתרבות פופולארית, היסטוריה של נשים במקומות שונים ובתקופות שונות, הבנייה תרבותית של מיניות, חיברות לתפקידי מגדר, הבנייה תרבותית של נשיות וגבריות, מגדר ותקשורת המונים, תולדותיהן ומאפייניהן של תנועות פמיניסטיות בארץ ובעולם, ועוד. סוגיות אלו ידונו תוך חיבור לתיאוריות ליברליות, מרקסיסטיות, תרבותיות, פוסט-סטרוקטוראליות ופוסט-קולוניאליות ולמתודולוגיות מחקר שונות.

תנאי קבלה


1. לתוכנית יכולים/ות להגיש מועמדות בוגרי/ות תואר ראשון (BA) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל מכל תחומי הידע בציון משוקלל 80 לפחות, בכל אחד מן החוגים בהם למד/ה המועמד/ת.
2. המועמדים/ות יידרשו לראיון אישי ותיבדק התאמתם/ן לתכנית; במהלך הראיון תתקיים בחינה ייעודית באנגלית. דחיית וקבלת מועמדים/ות אלו, וכן מתן אישור המשך-לימודים למקרים חריגים ייעשו במסגרת ועדת החוג לתואר שני בהתאם להנחיות
    הרשות ללימודים מתקדמים.
3. מועמדים/ות בעלי תואר ראשון שאינם/ן בוגרי/ות המקבץ ללימודי נשים ומגדר נדרשים/ות ללימודי השלמה הבאים (בהיקף של  12 נ"ז): מבוא ללמודי נשים ומגדר, מגדר, חברה, ותרבות ופסיכולוגיה של מגדר או על פי יעוץ אישי.  את קורסי ההשלמה
    יש לסיים בציון 80 לפחות.
מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.

מבנה הלימודים


  • מסלול א' — עם עבודת גמר מחקרית (תזה)
  • מסלול ב' — כולל בחינת גמר

בשני המסלולים חובה על התלמידים/ות להיחשף לתחומי ידע שאינם בתחומי התמחותם/ן ו/או עניינם/ן העיקריים, בהיקף שלא עולה על 2 קורסי בחירה.

מסלול א': עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)
במסלול א' נדרשים/ות התלמידים/ות ללמוד 28 שש"ס ולכתוב 2 עבודות סמינריוניות ועבודת גמר מחקרית (תזה). עבודת הגמר המחקרית צריכה לשקף כושר ניתוח של מקורות ראשוניים ומקורות משניים, יכולת להתמודד עם גישות ופרדיגמות מדעיות שונות, תוך כדי הצגת מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה.
את עבודת הגמר ינחו חברי/ות סגל בעלי/ות מינוי באוניברסיטת חיפה בדרגת מרצה ומעלה. במקרה הצורך (נושא רב-תחומי) יתווסף מנחה שותף, באישור ראש התוכנית והדיקן ללמודים מתקדמים.

מסלול ב': עם בחינת גמר
במסלול ב' נדרש התלמיד ללמוד 36 שש"ס לכתוב 3 עבודות סמינריוניות ולעמוד בבחינת גמר.
בתום השנה הראשונה ללימודים יוכלו סטודנטים המעוניינים לעבור למסלול א', עם כתיבת תזה. לשם כך יש לפנות בבקשת אישור לראש התכנית.

לימודי שפה זרה


אין חובת שפה זרה.

 

פירוט קצר של מסלולי הלימוד

תוכנית הלימודים


  • מסלול א': סה"כ לימודים 28 שש"ס  כתיבת 2 עבודות סמינריוניות ועבודת גמר מחקרית (תזה).
  • מסלול ב': סה"כ לימודים 36 שש"ס, כתיבת 3 עבודות סמינריוניות ועמידה בבחינת גמר.


עבודות גמר


נושא הצעת התזה — יוצע על ידי התלמיד/ה ויאושר על ידי המנחה במהלך שנת הלימודים הראשונה.
הצעת התזה תוגש לוועדת מ.א. של התוכנית בסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.
עבודת התזה תוגש לא יאוחר משנתיים וחצי שנים מיום תחילת הלימודים.

בחינות הגמר


בכל שנה יפורסמו מועדי בחינות הגמר. ניתן לגשת לבחינה בכל מועד רק לאחר הגשת כל העבודות הסמינריוניות בתואר.

הערות


1. ניתן ורצוי לקחת קורסי בחירה של תואר שני או קורסי לתואר ראשון, בחוגים המציעים קורסים בתחום העניין של הסטודנט (כל קורס יאושר באופן פרטני ע"י החוג).
2. רשימת קורסים רלבנטיים תפורסם מדי שנה.
3. למסיימים תוענק תעודת מוסמך האוניברסיטה במדעי הרוח בתוכנית הבינתחומית ללימודי נשים ומגדר.

 

 

ראש התוכנית:  ד"ר שרה כהן שבוט

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : ד"ר שרה כהן שבוט

מטרת הלימודים

התוכנית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר הינה בינתחומית ובעלת אוריינטציה מחקרית.  בתכנית הלימודים יודגשו לא רק החיבורים התיאורטיים שבין הדיסציפלינות השונות שהיוו את הרקע האקדמי של הסטודנטים/ות בלימודי תואר ראשון, לבין לימודי נשים ומגדר, אלא תכנית הלימודים המוצעת תקיף מגוון נושאים שמייצגים את העיסוק האקדמי בחקר נשים ומגדר.  בין הנושאים שיעמדו במרכז הדיון יהיו סוגיות של מיקום חברתי, שאלות של ייצוג, הדרה וכוח בספרות, באמנות ובתרבות פופולארית, היסטוריה של נשים במקומות שונים ובתקופות שונות, הבנייה תרבותית של מיניות, חיברות לתפקידי מגדר, הבנייה תרבותית של נשיות וגבריות, מגדר ותקשורת המונים, תולדותיהן ומאפייניהן של תנועות פמיניסטיות בארץ ובעולם, ועוד. סוגיות אלו ידונו תוך חיבור לתיאוריות ליברליות, מרקסיסטיות, תרבותיות, פוסט-סטרוקטוראליות ופוסט-קולוניאליות ולמתודולוגיות מחקר שונות.

תנאי קבלה

1.         לתוכנית יכולים/ות להגיש מועמדות בוגרי/ות תואר ראשון (BA) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל מכל תחומי הידע בציון משוקלל 80 לפחות, בכל אחד מן החוגים בהם למד/ה המועמד/ת.

2.         המועמדים/ות יידרשו לראיון אישי ותיבדק התאמתם/ן לתכנית; במהלך הראיון תתקיים בחינה ייעודית באנגלית. דחיית וקבלת מועמדים/ות אלו, וכן מתן אישור המשך-לימודים למקרים חריגים ייעשו במסגרת ועדת החוג לתואר שני בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים.

3.         מועמדים/ות בעלי תואר ראשון שאינם/ן בוגרי/ות המקבץ ללימודי נשים ומגדר נדרשים/ות ללימודי השלמה הבאים (בהיקף של  12 נ"ז): מבוא ללמודי נשים ומגדר, מגדר, חברה, ותרבות ופסיכולוגיה של מגדר או על פי יעוץ אישי.  את קורסי ההשלמה יש לסיים בציון 80 לפחות.

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.

מבנה הלימודים

מסלול א' עם עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול ב' כולל בחינת גמר

בשני המסלולים חובה על התלמידים/ות להיחשף לתחומי ידע שאינם בתחומי התמחותם/ן ו/או עניינם/ן העיקריים, בהיקף שלא עולה על 2 קורסי בחירה.

מסלול א': עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

במסלול א' נדרשים/ות התלמידים/ות ללמוד 28 שש"ס ולכתוב 2 עבודות סמינריוניות ועבודת גמר מחקרית (תזה). עבודת הגמר המחקרית צריכה לשקף כושר ניתוח של מקורות ראשוניים ומקורות משניים, יכולת להתמודד עם גישות ופרדיגמות מדעיות שונות, תוך כדי הצגת מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה.

את עבודת הגמר ינחו חברי/ות סגל בעלי/ות מינוי באוניברסיטת חיפה בדרגת מרצה ומעלה. במקרה הצורך (נושא רב-תחומי) יתווסף מנחה שותף, באישור ראש התוכנית והדיקן ללמודים מתקדמים.

ב . מסלול ב': עם בחינת גמר

במסלול ב' נדרש התלמיד ללמוד 36 שש"ס לכתוב 3 עבודות סמינריוניות ולעמוד בבחינת גמר.

בתום השנה הראשונה ללימודים יוכלו סטודנטים המעוניינים לעבור למסלול א', עם כתיבת תזה. לשם כך יש לפנות בבקשת אישור לראש התכנית.

לימודי שפה זרה

אין חובת שפה זרה.

פירוט קצר של מסלולי הלימוד

תוכנית הלימודים

מסלול א': סה"כ לימודים 28 שש"ס  כתיבת 2 עבודות סמינריוניות ועבודת גמר מחקרית (תזה).

מסלול ב': סה"כ לימודים 36 שש"ס, כתיבת 3 עבודות סמינריוניות ועמידה בבחינת גמר.

עבודות גמר

נושא הצעת התזה יוצע על ידי התלמיד/ה ויאושר על ידי המנחה במהלך שנת הלימודים הראשונה.

הצעת התזה תוגש לוועדת מ.א. של התוכנית בסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

עבודת התזה תוגש לא יאוחר משנתיים וחצי שנים מיום תחילת הלימודים.

בחינות הגמר

בכל שנה יפורסמו מועדי בחינות הגמר. ניתן לגשת לבחינה בכל מועד רק לאחר הגשת כל העבודות הסמינריוניות בתואר.

הערות:

1.         ניתן ורצוי לקחת קורסי בחירה של תואר שני או קורסי לתואר ראשון, בחוגים המציעים קורסים בתחום העניין של הסטודנט (כל קורס יאושר באופן פרטני ע"י החוג).

2.         רשימת קורסים רלבנטיים תפורסם מדי שנה.

3.         למסיימים תוענק תעודת מוסמך האוניברסיטה במדעי הרוח בתוכנית הבינתחומית ללימודי נשים ומגדר.