top he

המקבץ לתואר ראשון

first degree

המקבץ ללימודי נשים ומגדר מעוגן בחוג ללימודים רב-תחומיים ובמסגרתו ניתן להשתתף במגוון קורסים העוסקים בחקר מעמדן והווייתן של נשים בישראל וברחבי העולם מנקודת מבט בינתחומית, והחושפים את הסטודנטים/יות לשורת סוגיות מגדריות המעסיקות

  את המחקר העכשווי.
ניתן לצבור במקבץ זה 20 נקודות או 40 נקודות במקבץ מורחב.
על הסטודנטים/יות שבחרו ללמוד את המקבץ (כמכלול) חובה סיים את "המבוא ללימודי משים ומגדר" וסמינריון.  מומלץ לסטודנטים/יות ללמוד גם את הקורסים "פסיכולוגיה של מגדר" ו"מגדר, חברה ותרבות", המהווים קורסי קדם לתואר השני.

למידע נוסף ניתן לפנות אל מזכירות לימודים רב-תחומיים:

גב' מורן סכס

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240456 :טלפון

גב' טובה גולן
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
שעות קבלה: ימים א' עד ה'
בין השעות 9:00-13:00
קומה 12 חדר 1202
טלפון: 04-8240358
פקס: 04-8249155