top he

התוכנית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר

חזרנו לשגרה, קבלת הקהל במזכירות מתקיימת בטלפון ודרך הדואר האלקטרוני.
בטל: 04-8249446 ובדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..illogo1התוכנית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר הינה בינתחומית ובעלת אוריינטציה מחקרית.  מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים/ות ידע מעמיק בדיון ובמחקר המגדרי בתחומים שונים וכלים
 למחקר בתחום, ולפתח ראייה מורכבת של המציאות המגדרית וכן הבנה לאופנים בהם מסגרות מגדריות מעצבות את מציאות חיינו. 

בתכנית הלימודים יודגשו החיבורים התיאורטיים שבין הדיסציפלינות השונות לבין לימודי נשים ומגדר, תוך התעמקות במתודולוגיה ובאפיסטמולוגיה הייחודיים לחקר המגדר.  תכנית הלימודים המוצעת תקיף מגוון נושאים שמייצגים את העיסוק האקדמי בחקר נשים ומגדר; בין הנושאים שיעמדו במרכז הדיון יהיו:


  •  הבנייה תרבותית של נשיות וגבריות 
  • מגדר ופוליטיקה
  • מין ומיניות
  • לימודי גבריות
  • מדע ומגדר
  • גלובליזציה ומגדר
  • מגדר ומשפט
  • מגדר ותרבות פופולארית
הסטודנטים/יות, שיפתחו ראייה מורכבת של המציאות המגדרית, יוכלו לקחתה להמשך דרכם האקדמית בלימודים לתואר שלישי, והמקצועית - בין אם כיועצי/ות לענייני מגדר היועצים לחברות פרטיות, ביחידות לקידום שוויון מגדרי המוקמים היום בכל מוסד ממשלתי וארגון ציבורי המחויבים להטמעת ראייה מגדרית (צה"ל, משרד החינוך, עיריות), או בארגוניים חברתיים המקדמים ומעודדים שינוי חברתי.
הכירו את קורסי הלימוד שלנו לשנה"ל תשפ"א