top eng
אנחנו מתרגשות וגאות לברך את פרופ׳ ניצה בן דב על זכייתה בפרס ישראל לחקר הספרות. במחקריה פורצי הדרך היא התמקדה בין השאר ביצירותיהם של שי עגנון, עמוס עוז וא״ב יהושע ובשנים האחרונות עסקה גם במקומן של נשים ודמויות נשיות בספרות הישראלית. פרופ׳ בן דב ייסדה את התכנית ללימודי נשים ומגדר לפני כעשור יחד עם דר'ר שרון הלוי.
The Master’s program in Women’s and Gender Studies
ברוכות וברוכים הבאי\ות לתוכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies
ברוכות וברוכים הבאים\ות לתכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies
ברוכות וברוכים הבאים\ות לתוכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies
ברוכות וברוכים הבאים\ות לתכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies
ברוכות וברוכים הבאים\ות לתכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies
ברוכות וברוכים הבאים\ות לתכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies
second degree

Master's degree

To registration (Hebrew)