banner heb picfaculty transparentfaculty transparent

לימודי נשים ומגדר

תוכנית לתואר שני M.A

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

אנחנו מתרגשות וגאות לברך את פרופ׳ ניצה בן דב על זכייתה בפרס ישראל לחקר הספרות. במחקריה פורצי הדרך היא התמקדה בין השאר ביצירותיהם של שי עגנון, עמוס עוז וא״ב יהושע ובשנים האחרונות עסקה גם במקומן של נשים ודמויות נשיות בספרות הישראלית. פרופ׳ בן דב ייסדה את התכנית ללימודי נשים ומגדר לפני כעשור יחד עם דר'ר שרון הלוי. The Master’s program in Women’s and Gender Studies

ברוכות וברוכים הבאים\ות לתכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies

ברוכות וברוכים הבאים\ות לתכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies

ברוכות וברוכים הבאים\ות לתכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies

ברוכות וברוכים הבאים\ות לתכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies

ברוכות וברוכים הבאים\ות לתכנית ללימודי נשים ומגדר
The Master’s program in Women’s and Gender Studies

להרשמה/registration
סמינר מחלקתי

 
מבזקים

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג
הקליקו


להרשמה


אנחנו מתרגשות וגאות לברך את פרופ׳ ניצה בן דב על זכייתה בפרס ישראל לחקר הספרות. במחקריה פורצי הדרך היא התמקדה בין השאר ביצירותיהם של שי עגנון, עמוס עוז וא״ב יהושע ובשנים האחרונות עסקה גם במקומן של נשים ודמויות נשיות בספרות הישראלית. פרופ׳ בן דב ייסדה את התכנית ללימודי נשים ומגדר לפני כעשור יחד עם ד"ר שרון הלוי.