top he

סמינר מחלקתי

 סמינר מחלקתי תשע"ח - סמסטר ב' 
ההרצאות מתקיימות מידי יום ד' בבניין הראשי בקומת ה- 700 חדר 713

תקציר קורות חיים כותרת דוברת    תאריך
"Phenomenology and the political: bodily and epistemic vulnerability"   Christina  Shues 07/03/18
בהרצאתה תציג דויטש גישה ארגונית-מבנית לניתוח אי השוויון המגדרי בארגוני שינוי חברתי בישראל.
עבודתה מתבססת על תיאוריות וממצאים מהספרות על אי שוויון בארגונים וסוציולוגיה של ארגונים, אותם
היא מיישמת על שדה מחקר אשר לרוב נעדר משיח זה: ארגונים ללא מטרות רווח, ובפרט ארגוני שינוי
חברתי. גישה זו הינה רלוונטית בייחוד לאור האימוץ הגובר של מבנים ארגוניים בירוקרטים בשדה. לטענתה,
תהליכי רציונליזציה, פורמליזציה ופרופסיונליזציה, השפיעו על דפוסי ואפשרויות ההשתתפות של נשים
בארגוני שינוי חברתי. מחקרה מציע מתודולוגיה חדשנית לחקר ארגוני שינוי חברתי וממצאי המחקר תורמים
לקידום השיח על ארגונים אלה כמקור לאי שוויון חברתי ותהליכים ארגוניים כמעצבים אי שוויון זה .
בניין 
אי שוויון מגדרי בארגוני שינוי חברתי גל דויטש  14/03/18
דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, בוגרת תואר שני 
בהצטיינות יתרה מהחוג למגדר באוניברסיטת תל אביב. בהרצאתה תעסוק בתהליך המחקר 
ושאלות מתודולוגיות שעלו מתוך התזה שלה, שעסקה בחוויות של נשים יהודיות-ישראליות 
במרחב הדיאלוג הישראלי-פלסטיני המעורב מגדרית.  
שאלות על מתודולוגיה, אתיקה ועריכה במחקר איכותני ליאור אלפנט  21/03/18
אתיקה רפואית: הבניה של אוטונומיה דרך השיח הפמיניסטי של הלידה סיון לינהרט 25/04/18

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ואמנות יצירה, ותואר שני בחוג ללימודי נשים ומגדר, מאוניברסיטת חיפה. מגדירה את עצמה כאקופמיניסטית. החלה להשתמש בגביעונית לפני שלוש שנים ומכאן נבעה ההבנה בצורך לחקור את הקשר בין דיכוי הווסת לשימוש במוצרי היגיינה חד פעמיים בראי התאוריה האקופמיניסטית.הווסת הנשית הינה נושא מושתק בחברה המערבית. עצם השימוש במילה מחזור במקום ווסת מצביע על תפישתה כטאבו. למרות זאת, מוזכרת הווסת באופן בולט במרחב הציבורי בפרסומות למוצרי היגיינה. בהרצאה נבחן כיצד שותפה תרבות הצריכה בהבניית מציאות המשקפת תפישות מערביות, קפיטליסטיות ופטריארכליות לגבי נשים וגופן. נתבונן בפרסומות בהן הווסת, הגוף הנשי והטבע מוצגים  כ'אחרים', באופן התורם לדיכויים. ונבחן כיצד משתמשת תרבות הצריכה בפרסומות כדי להמשיך ולקיים את תפישת הווסת כטאבו, להרחיק נשים מגופן ולנצלן כצרכניות. כיום,אנה עובדת כמנהלת דיגיטל בחותם, ומאמינה שבכל מקום אפשר להביא את האקופמיניזם לידי ביטוי
חקירה אקופמיניסטית של השיח על דיכוי הווסת בפרסומות למוצרי היגיינה אנה קובובסקי
02/05/18
הילה נחושתן היא דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. תחום התמחותה הוא האנתרופולוגיה והסוציולוגיה של הגוף והבריאות, כמו גם מגדר ותיאוריה פמיניסטית. במחקר המאסטר שלה מאוניברסיטת בן גוריון ערכה תצפית משתתפת בהוסטל לשיקום נשים מזנות, ועסקה בתיאוריות של סטייה חברתית, שיח פסיכותרפויטי ותיאוריות פמיניסטיות. את מחקר הדוקטורט היא ממשיכה לבצע תוך שימוש במתודולוגיה איכותנית, ובוחנת את משמעות גודל הגוף עבור נשים העוברות ניתוחים לקיצור קיבה כמו גם את היחס החברתי, תרבותי ורפואי כלפיהן. הילה קיבלה מענק מחקר ממרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטה העברית ומענק מחקר מנעמ"ת על מחקר בתחום קידום השויון בין המינים ומעמד האישה.

  
היחס החברתי, הרפואי והפסיכותרפויטי להשמנה, ובפרט לנשים העוברות ניתוחים לקיצור קיבה, וכיצד הן חוות את גופן ואת המערכת הרפואית הילה נחושתן 09/05/18
יעלה להב רז
 16/05/18
מרצה בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, עמיתה במכון שלום הרטמן ובמכון ת"א לפסיכואנליזה. פרסמה שני ספרי שירה.
ספרה "חבלי אנוש- הלידה בפסיכואנליזה ובקבלה" עתיד לראות אור בסדרת פרשנות ותרבות של אוניב' בר אילן בשיתוף עם הוצאת כרמל בדצמבר 2017.  
אתיקה של לידה בספרות המדרש והקבלה - סוגיות מגדריות ופסיכואנליטיות


 ד"ר רות קרא -איוונוב קניאל
23/05/18
אפיסטמולוגיה פמיניסטית בחיי היומיום מאיה רומן 30/05/18
מקימת קבוצת הפייסבוק שיח פמיניסטי ועמותת "כולן - לקידום השיח הפמיניסטי בישראל פמיניזם ועשייה חברתית ברשת מורן נאור  05/06/2018
עתליה ישראלי-נבו היא תלמידת מחקר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באונ' בן-גוריון בנגב. תחומי המחקר שלה הם מיניות טרנסג'נדרית, זמניות קוויריתBDSM, גוף, ונקרופוליטיקה. מאמריה התפרסמו בכתב העת Somatechnics וכן בקובץ המאמרים Current Critical Debates in the Field of Transsexual Studies: In Transition. עתליה מלמדת בתכנית ללימודי מגדר באונ' בן-גוריון בנגב וכן בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, ועובדת בעמותת זוכרות.  זהות סיסג'נדרית עתליה ישראלי נבו
06/06/18

מבזקים


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK


התכנית ללימודי נשים ומגדר - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של התוכנית!

FACEBOOK